Educ
Misyonumuz
MİSYONUMUZ

EDUC, Türk eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olan İngilizce eğitiminde yaşanan sorunlara karşı öğrenciler, veliler ve okullar için farklı bir eğitim anlayışı ile etkin çözümler sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Videomuzu izleyin
01
Öğrenciler İçin
EDUC yıllardır, Türkiye’de eğitim dili İngilizce olan vakıf üniversiteleri (İstanbul Bilgi, Bahçeşehir, Yeditepe, Işık, Koç, Sabancı…) ve devlet üniversiteleri (İTÜ, Boğaziçi…) hazırlık yılında, İngilizce altyapı eksikliği, uyum sorunları ve okul sistemlerinin temposundan kaynaklanan sorunlara çok kısa zamanda alternatif öğretim yöntemleri ile ile etkin çözümler üretmektedir.
02
Veliler İçin
Aynı zamanda, Türkiye şartlarında çocuklarını vakıf üniversitelerinde okutmaya çalışan velilerin sıkıntılarına duyarlıdır. Hazırlık yılında sene tekrarı ile ortaya çıkabilecek maddi riski en aza indirmek EDUC’un temel amaçlarından biridir. EDUC’ta alınacak eğitim ile başarısızlık riski ortadan kalkacak ve öğrenciler hazırlık senesini tekrar etmek zorunda kalmayacaklardır.
03
Okullar İçin
EDUC okulların öğrenci kaybını engellemek gibi bir misyona sahiptir. EDUC’tan eğitim alan öğrenciler hazırlık geçme sınavlarında başarılı olarak bölümlerine devam etme şansı yakalarlar.
METODUMUZ
Metodumuz
GÜNCELLİK
EDUC günceldir. Akademik İngilizce’nin en önemli araçlarından olan akademik makalelerde sıklıkla karşılaşılabilecek küresel ısınma, küreselleşme, kadın-erkek eşitliği gibi bir çok konuda güncel içerik sunan günlük gazete ve dergilerden (NY Times, BBC, The Guardian, The Economist) ve Harvard, Oxford ve MIT gibi üniversitelerin yayınlarından faydalanılarak öğretim yapılır. Bu güncellik, öğrencilerin dil öğrenimiyle ilgili korku ve endişelerini oldukça hafifletmektedir.
UZMANLIK
EDUC öğrencilerin okudukları okulların eğitim sistemlerini yakından tanır ve bu sistemlere uygun çözümler sunar. Her okulun farklı bir eğitim anlayışı vardır. Hazırlık geçme sınavlarına hazırlanma süresinin kısalığı düşünüldüğünde sisteme uygun çözümler sunmanın önemi daha da iyi anlaşılacaktır.
MOTİVASYON
EDUC, motivasyonun ve öğrenci ile iletişimin hazırlık yılındaki öneminin farkındadır. EDUC eğitmenleri, öğrenciler ile aynı seviyede iletişim sağlayarak üst düzeyde bir motivasyon sağlarlar. Eğitim sektöründe çok zayıflamış olan eğitimci kimliğinin özveri ve samimiyetini yansıtmak EDUC’un en önemli özelliğidir.
EDUC ACADEMY
TEMEL PRENSİPLERİ
1
EDUC bir özel ders merkezi, ofisi veya butik dershane değildir. Çeşitli üniversitelerin hazırlık okullarında tecrübe edinmiş ve özgün fikirlerini uygulama şansını yakalamış eğitmenlerin çalıştığı bir hazırlık okuludur.
2
EDUC’un temel amacı hazırlık sistemi ile ilgili bilgi eksikliğini en baştan gidermek, aileleri ve öğrencileri karşılaşabilecekleri yıllık okul ücreti gibi maddi ve harcanan zaman, verilen emek gibi manevi risklerle ilgili uyarmaktır.
3
EDUC, sadece akademik İngilizce eğitimine odaklanmaz. Bugünkü üniversite öğrencilerinin telefon bağımlılığı, uykusuzluk, not al(a)mama, zaman yönetiminde eksiklik gibi sosyal ve psikolojik problemlerinin düzeltilmesinde onlara rehberlik etmeye çalışır ve akademik hayata hazırlar.
4
EDUC, mucize bekleyen öğrencilerin algısını gerçekçi bir düzeye çeker ve başarı için gerekli şartları oluşturmaya gayret eder. Başarı için iyi bir eğitmen ve minimum şartları yerine getiren (en azından derse gelen) bir öğrenci gerektiği gerçeğini öğrenci
5
EDUC, öğrenci velilerinin ve öğrencilerin geçmiş tecrübelerine saygı duymakla beraber başarı için kendi prensipleri koyar. Birebir dersin gerekli olmadığı durumlarda bunda ısrar etmez; öğrenciye gerekli olan program ve sistem önerilir.
6
EDUC, saat ile ders verilen, zaman sınırlaması olan bir kurum değildir. Öğrenci, fiziksel şartlar elverdiği sürece ders dışında kurumda uygulamalar, bireysel ve eğitmen destekli çalışmalar yapabilir.
7
EDUC, öncelikle sınavların en kısa zamanda geçilmesi için gelinen alternatif bir hazırlık okuludur; ancak ezberci ve kalıplara dayalı yöntemlerle ders alınan bir kurum değildir. Belli essay kalıplarının ve cümle yapılarının ezberletilmesi ile sınav geçirmek gibi yöntemler izl
8
EDUC, öğrencilerin mevcut seviyelerini belirlerken ve program oluştururken gerçekçidir. Tüm öğrenciler ne kadar çalışmaları gerektiğini ilk günden itibaren bilir.
9
EDUC, özellikle uluslararası dil yeterliliği sınavları ile ilgili algıyı değiştirmek için çaba harcar. Örnek olarak, IELTS her hafta girilecek bir sınav değildir. Öğrencilerin maddi ve manevi kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmaları sağlanır.
10
EDUC, öğrencilerle iletişimini hazırlık senesi sonrasında da devam ettirir ve üniversite hayatı boyunda öğrecilerinin yanında olmaya gayret eder. Öğrencilere bolum dersleri için takviye eğitimler, yurt dışında eğitimlerini sürdürmek isteyenler için danışmanlık hizmeti veri